Kalbos tvarkyba

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja 

Eglė Ereminė
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Tel. +370 642 15 462
El. p. [email protected]

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja:

  • kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Mažeikių rajono savivaldybėje. Turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus; 
  • kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų ir reklamos tekstus bei projektus; 
  • konsultuoja Mažeikių rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis, jeigu:

  • pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
  • Jus aptarnavo, Jums suteikė informaciją ar pateiktė dokumentą(-us) nevalstybine kalba;
  • paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba.

Įstatymai ir teisės aktai

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) 2024 m. įstaigų ir įmonių planuojamų tikrinimų sąrašas (patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. M1-212 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) 2024 m. įstaigų ir įmonių planuojamų tikrinimų sąrašo patvirtinimo“

Įstatymai ir norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės

Pavedimas tikrinti

Patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-407 „Dėl valstybinės (Valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dalintis: