ES finansuojami projektai

 

Projektai įgyvendinami iš 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos

Projektai įgyvendinami ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (2021–2027 m.)

Projektai finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projektai vykdomi pagal integruotų teritorijų vystymo programą

Telšių regiono integruotoje teritorijų vystymo programa

Interaktyvaus žemėlapio aplikacija

Interaktyvaus žemėlapio aplikacija

ES struktūrinė parama 2014–2020 m. 
 

Interaktyvus žemėlapis, atvaizduojantis vandens paėmimo gaisrų gesinimui taškus Mažeikių rajono ir Saldus rajono (Latvija) savivaldybių teritorijose

„Mobilių daugiafunkcių paslaugų koncepcijos sukūrimas socialiai pažeidžiamoms grupėms Livani ir Mažeikiuose (Multimobile)“

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas „Visit Venta“

Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas‘‘
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projektai, įgyvendinami pagal šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2015-2023 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Projektai, įgyvendinami pagal šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra

ES lėšomis parengti Mažeikių rajono turizmo informacijos leidiniai


 

AtsisiųstiAtsisiųstiAtsisiųsti

ES lėšomis parengtos galimybių studijos

Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo galimybių studija
1 priedas2 priedas3 priedas4 priedas5 priedas
Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studija

ES lėšomis atlikti viešųjų paslaugų tyrimai

Dalintis: