Socialinė parama

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinių reikalų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

 • priima prašymus, apskaičiuoja ir skiria (priima sprendimą) socialines išmokas (pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, tikslines kompensacijas bei kitas socialines išmokas) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • priima sprendimus bei išduoda  pažymas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;
 • priima asmenų dokumentus mokinių socialinei paramai gauti, priima sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo bei aprūpinimo mokinio reikmenimis ir rengia mokėjimo žiniaraščius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti;
 • priima asmenų dokumentus dėl paramos mirties atveju gavimo. Priima sprendimus dėl laidojimo pašalpos ir paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką suteikimo;
 • priima daugiavaikių motinų ir tėvų dokumentus Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • priima iš asmenų su negalia ar jų globėjų (rūpintojų) prašymus pritaikyti būsto aplinką asmenų su negalia poreikiams, rengia dokumentus būstui pritaikyti ir organizuoja būsto pritaikymą;
 • priima asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu prašymus ir sutikimus, reikalingus pradiniam įvertinimui;
 • priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • priima sprendimus dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo);
 • priima sprendimus dėl socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės);
 • įgyvendina Europos sąjungos socialinės apsaugos reglamentų nuostatas, susijusiais su išmokomis vaikams, išmokomis mirties atveju, tikslinėmis kompensacijomis, teikia informaciją susijusią su išmokomis kitoms ES šalims;
 • vykdo socialinių paslaugų ir vaiko globos administravimą:
 • organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikių nustatymą;
 • vertina asmens (šeimos) finansines galimybės mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
 • organizuoja ir vykdo socialinės priežiūros paslaugų akreditaciją, vykdo bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;
 • atlieka senatvės pensijos amžiaus individualios pagalbos poreikių vertinimą Mažeikių rajono savivaldybėje;
 • teikia teismui pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo ir išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo, dėl globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;
 • rengia ir įgyvendina savivaldybės socialines programas, socialines strategines veiklos priemones;
 • užtikrina neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą;
 • išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas;
 • atlieka kitas, pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją.

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai

115 kab. 110 kab. 103 kab. 102 kab. 101 kab.
tel. +370 443 90 141 tel. +370 443 90 147 tel. +370 443 90 675 tel. +370 443 90 674 tel. +370 443 90 144

Socialinių reikalų skyriaus priėmimas: tel. +370 443 90 688; +370 443 90 689; +370 443 90 142

[[#ex]]

Socialinių paslaugų įstaigos

Pavadinimas Adresas Kontaktai
Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centras Laisvės g. 83, Mažeikiai Tel. +370 443 75 621, +370 443 20 110
El. p. [email protected]
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai, 
Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.
Tel. +370 443 44 399
El. p. [email protected]
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, Mažeikiai Tel. / Faks. +370 443 66 531
El. p. [email protected]
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, Mažeikiai Tel. +370 443 20 139
Faks. +370 443 20 140
El. p. [email protected]

 

Vaikų dienos centrai Mažeikių rajone

Įstaigos pavadinimas Adresas Kontaktinis asmuo
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 
Mažeikiai
Zita Jonauskienė
Tel. +370 443 20 139
El. p. [email protected]
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Gadono g. 3-3, 
Seda, Mažeikių r.
Zita Jonauskienė
Tel. +370 443 20 139
El. p. [email protected]
Maltos ordino pagalbos tarnyba Bažnyčios g. 15A, 
Viekšniai, Mažeikių r.
Emilija Plastinina
Tel. +370 687 36 269
El. p. [email protected]
VŠĮ „Vilties erdvė“ Vyšnių g. 4, 
Šerkšnėnų k.,
Mažeikių r.
Lina Šimkienė, Ramūnas Bertulis
Tel. +370 613 51 051, Tel. +370 443 55 182

El. p. [email protected], [email protected]

Asociacija „Mažeikių vaikų dienos centras“ Pavenčių g. 4, 
Mažeikiai
Irena Daubarienė
Tel. +370 682 13 432
El. p. [email protected]
Asociacija „Mažeikių vaikų dienos centras“ Kaubrių g. 12, 
Pikelių mstl.,
Mažeikių r.
Irena Daubarienė
Tel. +370 682 13 432
El. p. [email protected]
Asociacija „Mažeikių vaikų dienos centras“ Taikos g. 6-2, 
Ukrinai, Mažeikių r.
Irena Daubarienė
Tel. +370 682 13 432
El. p. [email protected]
VŠĮ „Via alba“

Laisvės 83 g. 

Mažeikiai

Asta Gecevičiūtė

Tel.+370 664 88 100

[email protected]

 • 2023 m. birželio 28 d. potvarkis Nr. M1-287 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-184 „ Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 • 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-183 „ Dėl  Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • 2023 m. birželio 30 d. potvarkis Nr. M1-297 „Dėl šeimynų steigimo ir finansavimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-137 „Dėl piniginės socialinės paramos Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • 2023 m. rugpjūčio 11 d. potvarkis Nr. M1-400 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 30 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-297 „Dėl Šeimynų steigimo ir finansavimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“
 • 2020 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A1-410 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių, socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, projekto partnerių atrankos aprašo patvirtinimo“
 • Mažeikių rajono savivaldybės socialinės globos įstaigų kainos

Naudingos nuorodos

Dalintis: