Parduodamas kilnojamasis turtas

  • 2001 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. (2.1 E) A1-1575 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Mažeikių rajono  savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“
Dalintis: