Perkamas turtas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka tris 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties butus Mažeikių mieste.

Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98204.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-842 patvirtintomis Apsaugotų būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis ir vertinimo kriterijais.

Pirkimo objektas – trys 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties butai Mažeikių mieste. Pirkimas skaidomas į dalis ir pasiūlymai pateikiami pirkimo dalims:

 • I dalis – 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties butas;
 • II dalis – 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties butas;
 • III dalis – 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties butas.

Perkamiems butams keliami šie reikalavimai:

 1. buto minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamajame miegamajame turi būti ne mažesnis kaip 6 kv. m;
 2. buto naudingasis plotas ne mažesnis kaip 50 kv. m;
 3. butai turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu – viešojo transporto sustojimo vieta ir maisto prekių parduotuvė nutolusi ne daugiau kaip 1 km;
 4. butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;
 5. butai turi būti kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatuose;
 6. butai ir jų priklausiniai (jei tokie yra) turi būti inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre bei butų kadastrinių matavimų bylos turi atitikti esamą butų ir priklausinių padėtį;
 7. butai turi būti tinkami gyventi;
 8. vonia arba dušas, tualetas (klozetas), plautuvės, praustuvai ir jų vandens maišytuvai, vandens uždaromoji armatūra, elektros vidaus instaliacija turi būti tvarkingi, veikiantys ir nekelti pavojaus žmonių saugumui;
 9. butuose turi būti įrengti ir veikiantys šalto ir karšto vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 10. butai turi būti be išorinių matomų defektų, reikalaujančių kapitalinio remonto;
 11. butai negali būti ginčo objektas teisme, įkeisti, areštuoti, su įsipareigojimais kredito įstaigai ar kitaip suvaržytos teisės disponuoti jais (laimėjęs Kandidatas nuo Komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi pateikti Perkančiajai organizacijai pagrindimo dokumentus, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti);
 12. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
 13. negali būti įsiskolinimo už modernizavimą (atnaujinimą), jei buvo atliktas namo modernizavimas;
 14. butai negali būti pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės;
 15. butai Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis negali būti fiziškai nusidėvėję daugiau kaip 60 procentų.

Neperkami butai:

 1. neįrengti, įrengti pusrūsyje, palėpėje;
 2. su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su pereinamaisiais kambariais, su krosniniu ar elektriniu šildymu;
 3. neatitinka esamą butų ir priklausinių padėtį, kaip nurodyta kadastrinių matavimų bylose;
 4. yra bendrabučiuose arba jei jų pagrindinė naudojimo paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 5. yra ginčo objektas teisme, įkeisti, areštuoti, su įsipareigojimais kredito įstaigai ar kitaip suvaržytos teisės disponuoti jais;
 6. yra įsiskolinimų už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą, modernizavimą (atnaujinimą), jei buvo atliktas namo modernizavimas;
 7. kurių nusidėvėjimas daugiau kaip 60 procentų.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą, energinį naudingumą ir buto kokybės įvertinimą.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta. Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Asmenų prašymų priėmimo kabinete, adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai. Informacija tel. +370 697 43863, el. paštu [email protected]

Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos prašoma likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkančioji organizacija ją pateikia visiems Kandidatams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt.

Pasiūlymų ir dokumentų pateikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Asmenų prašymų priėmimo kabinete, adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai, pirmadieniais, trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., be pietų pertraukos, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2023 m. liepos 17 d. 12.00 val.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos. Prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Apsaugotų būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

 1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 2. buto kadastrinių matavimų bylos kopija;
 3. jei pasiūlymą pasirašo savininko įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;
 4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą;
 5. bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, sutuoktinių sutikimas parduoti nekilnojamąjį turtą (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo bei teismo sprendimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo bei paveldėjimo liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, registruotų siūlomame pirkti bute – teismo leidimo kopija;
 6. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;
 7. fizinių ar juridinių asmenų sutikimas parduoti butą, jei butas išnuomotas, suteiktas panaudai.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti pateiktas užklijuotame voke. Voko antroji pusė (suklijavimo vieta) privalo būti pasirašyta arba pažymėta antspaudu, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo.

Pasiūlymų pateikimas. Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiami paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2023 m. liepos 17 d. 12.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 3-jų kambarių gyvenamosios paskirties buto ...... pirkimo daliai / dalims. Neatplėšti iki 2023 m. liepos 17 d. 12:00 val.“ ir nurodytas kandidato adresas.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2023 m. liepos 17 d. 13.00 val.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu (toliau – Gyvenamasis namas) Grupinių gyvenimo namų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtrai Mažeikių mieste.

Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija (kodas 167371234), Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844.

Perkamam Gyvenamajam namui keliami šie reikalavimai:

 • Siūlomas namas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Namo plotas – iki 250 kv. m, namui priklausantis žemės sklypas – iki 20 arų. Daugiau informacijos – Grupinio gyvenimo namų Mažeikiuose asmenims su proto ir psichikos negalia pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose ir vertinimo kriterijuose, kurie skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt skiltyje „Gyventojams, Nekilnojamasis turtas, Perkamas turtas“.
 • Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamajame 115 kab. (Stoties g. 18, Mažeikiai),  informacija teikiama tel. tel. +370 443 90674, el. paštu [email protected] arba tel. +370 443 90605, el. paštu [email protected]

Pasiūlymų ir dokumentų pateikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamajame 115 kab. (Stoties g. 18, Mažeikiai),  nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.).

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.

Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiami paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl gyvenamojo namo pirkimo. Neatplėšti iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.“ ir nurodytas kandidato adresas.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu (toliau – Gyvenamasis namas) Grupinių gyvenimo namų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtrai Viekšnių mieste.

Perkančioji organizacija – Mažeikių rajono savivaldybės administracija (kodas 167371234), Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98204, faks. +370 443 25844.

Perkamam Gyvenamajam namui keliami šie reikalavimai:

 1. Siūlomas namas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Namo plotas – iki 250 kv. m, namui priklausantis žemės sklypas – iki 20 arų. Daugiau informacijos – Grupinio gyvenimo namų Viekšniuose asmenims su proto ir psichikos negalia pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose ir vertinimo kriterijuose, kurie skelbiami interneto tinklalapio www.mazeikiai.lt skiltyje „Gyventojams, Nekilnojamasis turtas, Perkamas turtas“.
 2. Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamajame 115 kab. (Stoties g. 18, Mažeikiai),  informacija teikiama tel. tel. +370 443 90674, el. paštu [email protected] arba tel. +370 443 90605, el. paštu [email protected]

Pasiūlymų ir dokumentų pateikimo vieta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamajame 115 kab. (Stoties g. 18, Mažeikiai),  nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.).

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.

Pasiūlymai pateikiami tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiami paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino, t. y. iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl gyvenamojo namo pirkimo. Neatplėšti iki 2021 m. liepos 23 d. 13.00 val.“ ir nurodytas kandidato adresas.

Dalintis: