Savivaldybių nuosavybėn perimamas turtas

Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas

  • 2024 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-130 „Dėl faktiškai valdomų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių sporto statinių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų sąrašo patvirtinimo“
  • 2023 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-91 „Dėl faktiškai valdomų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių sporto statinių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų sąrašo patvirtinimo“
  • 2023 m. birželio 8 d.  sprendimas Nr. T1-192 „dDėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimo nr. T1-91 ,,Dėl faktiškai valdomų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių sporto statinių perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų sąrašo patvirtinimo“ 1 priedo dalinio pakeitimo“
  • 2023 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-92 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės faktiškai valdomo buto, esančio adresu: Pavasario g. 23-27, Mažeikių miestas, perėmimo savivaldybės nuosavybėn“
Dalintis: