Turto nuoma

  • 2024 m. birželio 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-315 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6134/0005:89, esančio Svirtūnų g. 14, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukciono būdu“
  • 2024 m. gegužės 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-203 „Dėl sporto salių, visų rūšių sporto aikštynų ir kitų patalpų ugdymo įstaigose suteikimo panaudos pagrindais ir (ar) nuomai“
  • 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-126 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • P a r a i š k a dėl dalyvavimo viešame turto nuomos konkurse

Skelbimai

Žemės nuoma aukcione

Mažeikių rajono savivaldybė aukciono būdu 99 (devyniasdešimt devynerių) metų laikotarpiui išnuomoja Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomą kitos paskirties žemės sklypą – 7,6158 ha (kadastro Nr. 6134/0005:89), esantį Svirtūnų g. 14, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

Pradinis įnašas – vienų metų žemės nuomos mokesčio dydis – 1 712,00 eurų.

Aukciono data – 2024-07-15 10.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) 217 kabinete.

Aukciono dalyviai registruojami ir dokumentai priimami iki 2024 m. liepos 15 d. 9.30 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas) darbo valandomis, (tiesiogiai ar per kurjerį arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku).

Aukciono dalyviai pateikia šiuos dokumentus:

  1. paraišką (www.mazeikiai.lt);
  2. asmens dokumento arba juridinio asmens registravimo dokumento kopiją,
  3. nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu aukciono dalyviui atstovauja kitas asmuo, kai aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
  4. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą (prieš atvykdamas registruotis aukciono dalyviu, asmuo turi pervesti pradinį įnašą į sąskaita Nr. LT064010040700020174, Luminor Bank AS, kodas 40100);
  5. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos numerį, jeigu prireiks pervesti grąžinamą pradinį įnašą.

1-5 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami užklijuotame voke arba siunčiami paštu (registruotu laišku). Ant voko rašomas aukciono komisijos pavadinimas ir adresas, norimo išsinuomoti aukcione Žemės sklypo kadastro numeris, aukciono vykdymo data ir nuoroda „Aukciono dokumentai“. Aukciono dalyvio registracijos dokumentų pateikėjo rekvizitai (asmens duomenys) ant voko nerašomi.

Aukciono teisiniai pagrindai:

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 20 d. spendimas Nr. T1-315 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6134/0005:89, esančio Svirtūnų g. 14, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukciono būdu“ (www.mazeikiai.lt skiltyje „Veiklos sritys–Turto valdymas–Turto nuoma“ (žemės nuomos aukcionas).

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (2.1.E) A1-959 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6134/0005:89 esančio Svirtūnų g. 14, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukciono komisijos sudarymo, jos darbo reglamento bei nuomos aukciono nuostatų tvirtinimo“ (www.mazeikiai.lt skiltyje „Veiklos sritys–Turto valdymas–Turto nuoma“ (žemės nuomos aukcionas).

 Darbuotojas atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą – Regina Raižienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė, 202 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai, tel. +370 685 33409, el. paštas [email protected]

Detalesnė informacija apie žemės nuomos aukciono sąlygas pateikiama interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, skiltyje „Veiklos sritys–Turto valdymas–Turto nuoma“ (žemės nuomos aukcionas).

Paraiška

Žemės sklypo schema

2024 m. birželio 20 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-315 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6134/0005:89, esančio Svirtūnų g. 14, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., nuomos aukciono būdu“

2024 m. birželio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-959

Dalintis: