Žemės ūkis

Skyrius planuoja ir organizuoja priemones, skatinančias tiesiogines investicijas, įgyvendina valstybės politiką žemės ūkio, kaimo plėtros srityse. Formuoja žesmės ūkio produktų gamybos prioritetinių sričių plėtojimo strategiją rajone, skirsto ž.ū. produktų valstybinio supirkimo kvotas, registruoja ūkininkus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui finansavimą, renka pasėlių deklaravimo duomenis, teikia metodinę pagalbą žemės ūkio subjektams, registruoja traktorius ir kitą žemės ūkio techniką, atlieka jų techninę priežiūrą.

Rajone veikia šios su žemės ūkiu susietos tarnybos ir įvairaus pavaldumo įstaigos:

  • VšĮ Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių biuras, vyresnioji buhalterinės apskaitos konsultantė, vykdanti biuro vadovės funkcijas. Jolanta Beniušienė Vydūno g. 7A, Mažeikiai, tel. +370 655 56 576.
  • Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyrius, skyriaus pirmininkas Eligijus Pocevičius, tel. +370 622 51281,  el. paštas [email protected], Laisvės g. 39, Mažeikių m.
  • Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Mažeikių teritorinis skyrius, vedėjas Zigmantas Šimkus, Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, tel. +370 706 85 613, faks. +370 706 86 971, el. p. [email protected]
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Mažeikių skyrius, Laimonas Bagdonas, vykdantis vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus funkcijas [email protected], +370 444 79 061
  • Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai, tel.  +370 443 25 407, mob. (8 611) 30 896, el. paštas [email protected]
Dalintis: