Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) informuoja, kad gauta UAB „Ekovalis“ adresu Gamyklos g. 31A, Mažeikiai, paraiška (toliau – paraiška) taršos integruotos ir prevencijos leidimui Nr. T-Š.4-23/2016 pakeisti. Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo pakeitimo ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Agentūra.

Su pateikta paraiška TIPK leidimui pakeisti galima susipažinti Agentūroje (adresas: Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 682 92653; 8 687 55365, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš anksto susitarus su atsakingais darbuotojais paskelbtais telefonais ar el. p. arba Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Aktuali informacija > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Pastabas dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti galima teikti Agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

Dalintis: