Įstaigos / Įmonės

Biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė

  • Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkis 2024 m. vasario 15 d. Nr. M1-92 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Mažeikių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“

[[#ex]]

Vidaus kontrolė

[[#ex]]

Dalintis: